نمونه سوال قلم زن درجه 2 | تعداد 130 سوال تستی فنی حرفه ای با جواب

نمونه سوال قلم زن درجه 2 | تعداد 130 سوال تستی فنی حرفه ای با جواب

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

نمونه سوال قلم زن درجه 2 | تعداد 130 سوال تستی فنی حرفه ای با جواب

5,900 تومان قیمت

نمونه سوال قلم زن درجه 2 | تعداد 130 سوال تستی فنی حرفه ای با جواب


نمونه سوال قلم زن درجه 2 | تعداد 130 سوال تستی فنی حرفه ای با جواب

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان

 فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد  

نمونه سوالات ادواری فنی و حرفه ای قلم زن درجه 2 تعداد 130 سوال تستی همراه با جواب 

 

قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است

 

متداولترین فلزي که درقلمزنی مورد استفاده قرارمی گیرد کدام است الف ـ نقره ب ـ طلا ج ـ برنج د ـ مس 2 _ قلمی که سطح مقطع آن آج دارومستطیل شکل است چه نامیده می شود؟ الف ـ قلم گل سواد ب ـ قلم گلسوم ج ـ قلم کف تخت د ـ قلم نیم ور 3 _ هنگام ذوب قیروقیرریزي کدام نکات ایمنی راباید رعایت کرد الف ـ استفاده از لباس مناسب وتمیز ب ـ استفاده ازلباس ایمنی مخصوص ج ـ استفاده ازدستکشهاي نسوزوکفش ایمنی د ـ موارد ب و ج 4 _ قیرداراي کدام خواص زیراست الف ـ قابلیت ذوب و برگشت پذیري به حالت اولیه ب ـ شکل پذیري ومقاومت ج ـ انسجام بین مولکولی د ـ همه موارد 5 _ قلمی که براي برجسته سازي بکارمیرود چه نامیده میشود الف ـ قلم بادامی ب ـ قلم قلم گیري ج ـ قلم کف تخت د ـ قلم خشه 6 _ دلیل شکستن قیر در هنگام کار چیست الف ـ کم بودن نسبت گچ به قیر ب ـ کم بودن نسبت قیر به گچ ج ـ ماندن هوا در هنگام قیر ریزي د ـ مخلوط شدن آب در قیر 7 _ در هنگام قلم زنی قلم نسبت به سطح کار چه وضعیتی باید داشته باشد؟( الف ـ 90 درجه ب ـ 45 درجه ج ـ 30 درجه د ـ 60 درجه 8 _ بر جسته کاري گلدان یک تکه را چه مینامند الف ـ منبت ب ـ جنده کاري ج ـ برجسته کاري د ـ ریز قلم 9 _ جهت نصب یا جدا سازي کار از قیر حرارت ........................ استفادهمی شود. الف ـ دماي آفتاب ب ـ پیک یا اجاق گاز ج ـ آتش یا زغال د ـ پیک 10 _ فلز هاي مورد استفاده در قلم زنی را نام ببرید کدام یک از ویژگیهای قلم گرسواد براق نیست ؟ الف- مورد استفاده برای پالک مشبک می باشد . ب - آج گرسواد براق به صورت هرمی و تیز می باشد . ج - قلم گرسواد براق دارای آج ریز می باشد . د - قلم گر سواد براق از نظر اندازه از قلم گرسواد سیاه قلم بزر گتر است . 25 )سطح برگ شعله و بعضی از گلهای پنج پر و انتهای بال پرندگان را با چه قلمی می توان پوشاند ؟ الف- گر سواد سیاه قلم ب - گرسواد براق ج - ناخنی د - قلم گیری 26 )با توجه به شیوه نگه داشتن چکش و قلم کدام گزینه صحیح نیست ؟ الف- دسته چوبی چکش باید بین دو انگشت کوچک و ماهیچه کف دست قرار گیرد . ب - قلم باید به گونه ای نگه داشته شود که سه انگشت اول روی هم و بین انگشت سوم و چهارم فاصله باشد. ج - انگشت شست بین فضای خالی انگشت سوم و چهارم قرار گیرد. د - از انگشت کوچک نمی توان به عنوان تکیه گاه استفاده کرد . 27 )با توجه به حرکت قلم در هنگام پرداز زدن ، کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟ الف- فاصله کمی بین قلم و سطح فلز وجود داشته باشد. ب - قلم با ضربات چکش حرکت می کند . ج – برای پرداز زدن باید 3/1یا 3/2 از سطح قلم که روی فلز قرار ندارد به سمت خودمان باشد. د - بعد از هر ضربه باید قلم را کمی به سمت جلو حرکت داد و ضربه بعد را بزنیم . 28 )برای نیم بر زدن کدام مورد صحیح نمی باشد ؟ الف- بهتر است نیم بر زدن از سر بر گها شروع شود . ب - تغداد ضربات چکش زیاد باشد . ج - قلم را به صورت پیوسته و آرام حرکت داد. د - حرکت قلم به گونه ای باشد که سربرگ خطوط نازک و ته برگ ضخیم باشد . 29 )کدام مورد در مورد نیم ور زدن صحیح می باشد ؟ الف- حتما باید قسمت کوتاه نوک قلم داخل خط نیم بر )رو به نقش (قرار گیرد . 6 ب - قسمت بلند نوک قلم داخل زمینه قرار گیرد . ج – کاربرد قلم نیم ور تفکیک نقوش از فضای زمینه ) منفی ( می باشد 

چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه بارگذاری شده ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درست درج نشوند ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

>> در این سایت کلیه تراکنش ها مورد تضمین است و وجه پرداختی در صورت عدم رضایت مشتری از بخش پشتیبانی با وارد کردن شماره پیگیری قابل برگشت است، پس با خیال راحت خرید کنید

 >> جهت اطمینان بیشتر می توانید از بخش تماس با ما سوالات خود را مطرح نمائید.

مشتری گرامی:

بعد از خرید لینک دانلود در صفحه نشان داده خواهد شد، و همچنین لینک به ایمیل شما نیز ارسال می شود که از طریق ایمیل نیز قابل دانلود مجدد می باشد

خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان